सबै कुराभन्‍दा बढी, आफ्‍नो हृदयलाई सुरक्षित राख् – हितोपदेश 4:23 | John Magar

परमेश्वरले भत्केको वेदी सुधार गर्नु भएको ठाउँ | साँचो वेदी भनेको के हो ?| The Mt Carmel Discourse

The Mt. Carmel Discourse Isreal Tour Diaries: of Joel Lawati Rom 11:1 I say then, Hath…

छोड्पत्र गरेको महिलाले सेवाकाई गर्नु हुन्छ कि हुँदैन ?

छोड्पत्र गरेको महिलाले सेवाकाई गर्नु हुन्छ कि हुँदैन र ?

येशूको चेला बन्न विश्वासले मात्र हुँदैन येशूलाई पछ्याउनु पर्छ । रोवर्ट कार्थक

येशूको चेला बन्न विश्वासले मात्र हुँदैन येशूलाई पछ्याउनु पर्छ । रोवर्ट कार्थक

येशूले भन्नुभएको सत्यका स्वरुपहरु by Roby Harrington

येशूले भन्नुभएको सत्यका स्वरुपहरु येशूले भन्नुभएको सत्यका स्वरुपहरु  by Roby Harrington  Play Listhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLYQ5hXNu96qxlCdqOZ9kcrLYaz91GrIIw

सुखी बैवाहिक जीवनको लागी बचन

सुखी बैवाहिक जीवनको लागी बचन 

येशू सत्यलाई बुझाउन आउनुभयो

येशू सत्यलाई बुझाउन आउनुभयो२०७६ बैशाख ५,६ र ७ गते पवित्र प्रेम मण्डली, ठडो ढुङ्गा, ललितपूरमा भएको…

गरीब र धनी पास्टरको समस्या –डा. भोजराज भट्ट

गरीब र धनी पास्टरको समस्या प्रिय मित्रहरू, त्यो मानिस माहान हो जसले आफ्नो लागि नभएर अरूकै…

हार कै जीवन जिउनुपर्छ भन्ने छैन –डा. भोजराज भट्ट

हार कै जीवन जिउनुपर्छ भन्ने छैन गाब्रिएल स्वर्गदूतले जब मरियमलाई येशूको जन्मबारे समाचार दिए, तब उनले…

येशुलाई हेरौं

सन् १९५२ तिरको कुरा हो । कोरियामा गृह युद्ध चर्किरहेको थियो । चारै तिर मानिसहरु मरिरहेका…