नेपाली इशाई गजल (जोसेफ चारु)

गजल –१ पुरानो घुम्टो खोलेर आउ दुई शब्द मिठो बोलेर आउ । रोएको आत्मा फाटेको हृदय…