आत्मिक जीवन रि चार्ज हुनबाट रोक्ने तत्वहरु के–के हुन ? | Raju Sundas | प्रवचन – Sermon

परमेश्वरको वचन खानु

किनकि परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील हुन्छ र कुनै पनि दुईधारे तरवारभन्दा बढ़ी धारिलो हुन्छ ।…